Regulamin Galerii Internetowej BoMa Art

1. Galeria internetowa prowadzi działalność pod adresem www.bomaart.com z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Opolska 195. Wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako Anres Aleksander Franieczek , NIP 8992523106, REGON 022285356, e-mail : info@bomaart.com , telefon +48 661300020
2. Składanie zamówień odbywa się za pomocą internetu. W taki sposób zawierana jest Umowa elektroniczna na odległość, która ma taki sam skutek jak umowa tradycyjna.
3. Tylko prawidłowo złożone przez kupującego i potwierdzone przez Galerię zamówienia będą realizowane, zgodnie z kolejnością złożenia.
4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Galerii.
5. Sposób i koszt dostawy towaru będzie każdorazowo ustalany przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
6. Prezentowane w Galerii internetowej dzieła sztuki, nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
7. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy zdjęciem cyfrowym zamieszczonym na stronie internetowej, a oryginałem.
8. Wszystkie dzieła wystawione są za zgodą właścicieli praw autorskich i wszelkie kopiowanie jest zabronione bez pisemnej zgody artystów.
9. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z wyjątkiem tych dzieł, na które zostało przyjęte zamówienie.
10. Ceny w Galerii internetowej wyrażone są w walucie złoty polski (PLN) i nie zawierają kosztów przesyłki.
11. W przypadku klientów zagranicznych ceny przeliczane będą po aktualnym kursie sprzedaży walut NBP lub ustalane z klientem indywidualnie.
12. Zapłata za towar może być realizowana przelewem bankowym na konto Galerii lub gotówką przy odbiorze osobistym.
13. Zanim klient złoży zamówienie, musi uważnie przeczytać opis dzieła i zapoznać się z Regulaminem Galerii. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, klient powinien zadać pytanie pisząc na adres Galerii lub zadzwonić na podany telefon.
14. Podczas odbioru przesyłki klient powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość.
15. Zgodnie z obowiązującą ustawą o prawach konsumenta, kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu.
16. W przypadku, o którym mowa w pkt. 15, klient zobowiązany jest do zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania.
17. W przypadku, o którym mowa w pkt. 15, zwracany towar nie może być uszkodzony. Należy jedynie dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna z własnoręcznym podpisem i wysłać do Galerii.
18. W przypadku, o którym mowa w pkt. 15, osoba zwracająca ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu jego powrotu do Galerii. Koszty zwrotu ponosi klient.
19. W przypadku, o którym mowa w pkt. 15, Galeria zwróci klientowi zapłacone za dzieło pieniądze, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zwrotnej.
20. Galeria nie przyjmuje przesyłek odsyłanych ,,za pobraniem’’.
21. Dzieło wykonane na zamówienie klienta, a także modyfikowane na jego prośbę nie podlega zwrotowi.
22. Galeria udziela kupującemu gwarancji jakości i oryginalności na dzieła artystów. Udzielona gwarancja wygasa automatycznie w przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji oraz w przypadku gdy uszkodzenie towaru powstało na skutek szkodliwego promieniowania lub urazu mechanicznego.
23. W przypadku niezgodności towaru z umową, Galeria zobowiązuje się przyjąć i naprawić towar albo wymienić na nowy, jeżeli jest to możliwe.
24. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej i zawierać szczegółowy opis niezgodności towaru z umową.
25. W przypadku uszkodzenia w transporcie, wymagany jest protokół szkody sporządzony w obecności kuriera oraz zdjęcie cyfrowe. Reklamacje nie spełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.
26. Rozpoczęcie procedury reklamacyjnej następuje w momencie otrzymania przez Galerię wadliwego towaru wraz z oryginałem oświadczenia klienta.
27. Galeria pokrywa koszty przesyłki tylko w przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, a klient zobowiązany jest do skorzystania z firmy kurierskiej, która dostarczyła towar lub innej o podobnym poziomie cenowym.
28. Nierozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
29. Dane osobowe klientów są przetwarzane przez Galerię wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeżeli klient wyrazi zgodę, dane mogą być przetwarzane w celu informowania o nowych produktach i promocjach. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej przez Galerię i jest dostępny na stronie www.bomaart.com . Klient powinien zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki ich przechowywania w ustawieniach przeglądarki.
Copyright © 2016 Aibek Studio